2da. Adulta: Premiados 4to. (Gold Cross), 3ero. (Católica Arenal) y 2do. (Unión San Vicente)

2da. Adulta: Premiados 4to. (Gold Cross), 3ero. (Católica Arenal) y 2do. (Unión San Vicente)